ลูกเสือชาวบ้านลอดซุ้มเพื่อเริ่มการฝึกอบรม

ไม่ใช้ใครที่ไหนครับ หัวหน้าลูกเสือ(ผอ.) กำลังสั่ง...

ผอ.รังสรรค์ มณีฉาย มอบคกทองคำให้กับกลุ่มลูกเสือสีแดง

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมอำเภอเสลภูมิ
โดยมี นายชรัส บุญณสะ (นายอำเภอเสลภูมิ) ผู้บังคับการค่ายฯ / นายรังสรรค์ มณีฉาย (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ) ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอเสลภูมิ และคณะวิทยากรอีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่าอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นพอใจอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ที่จัดทำเวปไซร์ประชาสัมพันธ์